Oekene-Noordkaap 2018

Sponsortocht van Oekene naar de Noordkaap in 22 dagen.

Marcel en William fietsten naar de Noordkaap en maakten er een sponsortocht van ten voordele van CVA ‘mijn tweede leven’. Bevoorrading en vervoer van de bagage werden verzorgd door hun partners Ann en Gerda.

Ingrid, de zus van Marcel, heeft enkele jaren geleden een CVA gehad en is de aanleiding voor dit initiatief.

Het verzamelde geld ging rechtstreeks en volledig naar ‘CVA mijn tweede leven’, een lotgenotencontact na een CVA (herseninfarct/bloeding), actief in Zuid-West-Vlaanderen. Men komt tweemaandelijks samen in een ontspannen sfeer om ervaringen uit te wisselen, steun te zoeken bij elkaar en vooral leuke activiteiten te ondernemen.