Verzekeringen

Via Cycling Vlaanderen bij Concordia nv

Lichamelijke ongevallen

De club en de leden sportbeoefnaars zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens de sportactiviteiten (fietsen). Het betreft een wettelijk voorziene basisverzekering met beperkte dekking. Het is belangrijk dat er bij een ongeval getuigen zijn en/of dat er een proces verbaal opgemaakt wordt.
Ook vrijwilligers die geen lid zijn van de club, zijn in sommige gevallen verzekerd. In elk geval moet hun naam vooraf doorgegeven worden aan het secretariaat van de club!

Burgerlijke aansprakelijkheid

De club en de leden sportbeoefnaars zijn in sommige gevallen verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden. In sommige gevallen worden de medeleden van de club als derden beschouwd. Risico's 'eigen aan de sport' vallen daar niet onder. Sportleden moeten vanaf de leeftijd van 70 jaar een gezondheidsattest bezorgen aan de secretaris van de club: william.cools@telenet.be.
Ook de burgerlijke aansprakelijkheid bij de organisatie van niet-sportactiviteiten door de club is verzekerd.

Voor details zie:

Men is slechts verzekerd een aantal werkdagen nadat men het lidgeld voor het betrokken jaar heeft betaald en men zijn persoonlijke gegevens/inschrijvingsfiche doorgegeven heeft aan het secretariaat van de club!