Vrijwilligers

1. Gegevens sportclub

 • Naam: 'Wielerclub Oekene vzw'
 • Adres: Ten Hove 6, 8800 Roeselare
 • Tel.: 0477 44 65 94
 • E-mail: secretariaat@wielercluboekene.be.
 • Onbaatzuchtige doelstelling: wielertoerisme en mountainbiken
 • Juridisch statuut: vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
 • Ondernemingsnummer: 0823.775.765
 • RPR: ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk

2. Verzekeringsinformatie

De club is ook voor vrijwillige medewerkers verzekerd via Cycling Vlaanderen bij Concordia nv
Verleende waarborgen:

 • burgerlijke aansprakelijkheid
 • burgerlijke en strafrechtelijke verdediging
 • lichamelijke ongevallen
 • schade aan eigen voertuig bij opdrachten voor de club zit niet in die verzekering

3. Kostenvergoedingen

De sportclub betaalt de reële kosten die gemaakt zijn in het kader van het vrijwilligerswerk indien hierover vooraf afspraken zijn gemaakt met de voorzitter, secretaris of penningmeester en mits overhandiging van de juiste bewijsstukken (kasticket, factuur, onkostennota, … ).

Voor verplaatsingskosten kan een reglementair bepaalde kilometervergoeding worden betaald voor brandstof, onderhoud, verzekering, ...

4. Geheimhoudingsplicht

Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk mag je deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet je hiertoe zou dwingen of indien je een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf en een geldboete.

5. Vrijwillige medewerkers dienen vooraf naam, voornaam, adres en telefoon door te geven aan de secretaris van de club: secretariaat@wielercluboekene.be of 0477 44 65 94.