Reglementen

           Algemeen reglement, zowel voor wielertoeristen als voor mountainbikers

 1. Je wordt sportlid van de club indien je je jaarlijkse bijdrage betaald.
 2. Je mag maximum 3X gratis deelnemen alvorens je gevraagd wordt je lidgeld te betalen. Je bent dan nog niet verzekerd. Wil wel je naam en je contactgegevens opgeven aan een aanwezig bestuurslid.
 3. De jaarlijkse bijdrage van de sportleden is verplicht en omvat de verzekering en de vergunning voor deelname aan toertochten:
  • gewone leden - individuele vergunning: WT of WT & MTB: € 60,00 (inclusief 20 kaarten kaarting) -  MTB € 40,00 (inclusief 1 kaart BBQ);
  • gewone leden - familievergunning*: WT of WT & MTB: € 65,00 (inclusief 20 kaarten kaarting) -  MTB € 45,00 (inclusief 1 kaart BBQ);
  • vanaf 2de actief lid van hetzelfde gezin: WT en/of MTB  € 10,00, bovenop de familievergunning;
  • leerlingen of studenten - individuele vergunning: WT en/of MTB € 30,00;
  • vrijetijdspashouders krijgen een korting van 50% op lid- en deelnamegelden.
  • * familievergunning: 1 betalend lid van de club en de rest van het gezin verzekering/vergunning als niet lid van de club.
 4. Voor info over privacy en gegevensverwerking zie www.wielercluboekene.be/workspace/uploads/pdf/info%20gegevensverwerking.pdf
 5. Nieuwe sportleden die regelmatig deelnemen aan activiteiten van de groep, betalen € 120,00 voor een basispakket van de clubkledij (korte broek, lange broek, trui lange mouwen en trui korte mouwen) met een waarde van ongeveer € 185,00. Worden als nieuwe leden beschouwd: leden die sinds meer dan 3 jaar geen lid meer zijn.
 6. Bij groepsactiviteiten van de club draagt men de kledij van de club om aan de groep dezelfde kleur en stijl te geven en om onze sponsors te steunen.
 7. Het dragen van een fietshelm is een aangewezen veiligheidsmaatregel. Wie geen helm draagt, doet dit op eigen verantwoordelijkheid.
 8. Wielerclub Oekene vzw is aangesloten bij Cycling Vlaanderen met stamnummer 82007003. Zie https://cycling.vlaanderen/recreatie/lidmaatschap.
 9. De leden van Wielerclub Oekene zijn zelf verantwoordelijk voor het beheren van hun gegevens op My Cycling Vlaanderen Portaal. Zie https://portal.cycling.vlaanderen.
 10. Via Cycling Vlaanderen heeft ieder lid een persoonlijke ongevallenverzekering, een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor rechtsbijstand. Er is een vrijstelling van € 25,00 per schadegeval en wie 70 jaar of meer is moet een gezondheidsattest bezorgen aan het secretariaat van de club. Met een familievergunning heeft elk gezinslid (wonend op hetzelfde adres)  een vergunning en een verzekering. Voor meer info, zie clubblad of op https://cycling.vlaanderen/recreatie/lidmaatschap/verzekering. Men is slechts verzekerd nadat je je lidkaart van Wielerbond Vlaanderen (Cycling Vlaanderen) ontvangen hebt.
 11. Wanneer men valt, valt materiële schade aan bijvoorbeeld kledij of fiets buiten de verzekering. Familiale verzekering BA komt meestal niet tussen als men in groep rijdt. Bewegingen in een groep die valpartijen veroorzaken worden meestal gezien als een risico eigen aan het in peloton rijden.
 12. Wie een meer uitgebreide verzekering verkiest, dient zich voor een persoonlijke verzekering te wenden tot zijn verzekeringsagent. 
 13. Ieder lid wordt geacht zijn eigen gegevens te controleren op de inschrijvingsfiche en de website van Cycling Vlaanderen. Wil wijzigingen doorgeven aan het secretariaat van de club en of zelf te verbeteren op de website van Cycling Vlaanderen.
 14. De verkeersregels dienen steeds gerespecteerd te worden. Om in België op de rijweg te fietsen i.p.v. de fietspaden moet je met minstens 15 personen in een aaneengesloten groep rijden. 
 15. Bij annulering van een inschrijving voor een evenement wordt het niet recupereerbare bedrag niet terugbetaald.
 16. De club onderschrijft de 'ethiekverklaring voor de sportclubs'. Het is de bedoeling om een positief ethisch klimaat te stimuleren. Een paar concrete richtlijnen in dit kader:
  • ons gedrag tegenover elkaar en de andere weggebruikers is beleefd en correct;
  • geen discriminatie en uitsluiting op basis van godsdienst, geaardheid, afkomst, enz... ;
  • een positief en correct gedrag van de oudere leden vormen een voorbeeld voor de jongere leden van de club;
  • geen gebruik van alcohol tijdens de sportactiviteiten;
  • geen gebruik van verboden producten zoals 'drugs' of 'doping';
 17. Vragen en klachten worden door het bestuur ernstig onderzocht.
 18. De raad van bestuur heeft het recht bijzondere beslissingen te nemen wanneer het dit nodig acht. Dit kan uitsluiting uit de club inhouden.

  Specifiek reglement voor de wielertoeristen (WT)
   
 19. Je kan deelnemen aan de groepsuitstappen van de WT vanaf het jaar waarin men 13 jaar wordt.
 20. De WT rijden iedere zondag vanaf de eerste zondag van maart tot de laatste zondag van september voor het klassement van de WT. Tijdens het verlof is er een onderbreking van 3 weken. Soms wordt er ook gereden op feestdagen of andere dagen: zie kalender in het clubblad of op www.wielercluboekene.be.
 21. Buiten de ritten voor het klassement van de WT worden er, op geregelde momenten of in onderlinge afspraak, trainingsritten gereden: zie kalender in het clubblad of op www.wielercluboekene.be.
 22. In het begin van het seizoen schrijven de WT zich in voor het klassement van de A, B of C-ploeg. Bij de start van de rit meldt men zich voor registratie bij de verantwoordelijke van de ploeg.
 23. Elke gereden kilometer bij de WT is één punt. Het aantal gereden kilometers wordt afgelezen op de volgwagen of op de kilometerteller van de verantwoordelijke voor het klassement.
 24. WT die tijdens een rit niet kunnen fietsen omdat zij bij de organisatie betrokken zijn, krijgen hetzelfde aantal km als in de gereden rit die dag.
 25. WT die deelnemen aan meerdaagse fietsuitstappen of fietsstages georganiseerd door de club krijgen hetzelfde aantal kilometers als in de gereden ritten voor het kampioenschap van de club die in de periode vallen van de meerdaagse fietsreis of stage.
 26. WT die niet rijden met de clubkledij krijgen geen punten voor het klassement.
 27. Een WT die zich ingeschreven heeft voor de A, B of C-ploeg en eens meerijdt met een andere ploeg, kan maximum de punten krijgen die de rijders van zijn ploeg die dag behaald hebben. Betrokkene moet dit wel doorgegeven aan diegene die verantwoordelijk is voor de km registratie van de ploeg waarbij is ingeschreven.
 28. Indien minstens 2 leden van de C-ploeg die groep verlaten of een andere rit rijden diezelfde dag, dan krijgen ze hun gereden km met als maximum het aantal km dat de C-ploeg gereden heeft. Ze verwittigen steeds de verantwoordelijke voor het klassement van de C-ploeg.
 29. Wanneer een WT zich na de start bij de groep voegt of wanneer men de groep verlaat tijdens de rit dan worden enkel de kilometers die met de groep gereden werden aangerekend. Wie de groep verlaat, verwittigt die uitstapleider en/of de volgwagen.
 30. Wie op het einde van het seizoen het meeste punten behaald heeft in het klassement van de A, B of C-ploeg wordt kampioen.
 31. Wie drie seizoenen na elkaar kampioen wordt, wordt keizer.
 32. De laatste rit van het seizoen rijden A- en B-ploeg samen. Alle andere ritten mogen de leden kiezen bij welke ploeg ze rijden.
 33. Enkel bij bijzondere uitstappen (daguitstap, meerdaagse uitstappen, busreis,...) of veranderingen worden de leden per mail, brief, telefoon of SMS ingelicht. Voor alle andere uitstappen gelden het programmaboekje en de website als uitnodiging. Op de website vind je steeds de meest actuele versie van de kalender.
 34. Weersomstandigheden en veiligheid: de situatie wordt beoordeeld door de aanwezige bestuursleden en uitstapleider.
  • Het is niet toegelaten om met 3 of meer naast elkaar te rijden.
  • Het is niet toegelaten om door te rijden als de uitstapleider het stopsignaal gegeven heeft.
  • Bij gladde wegen t.g.v. sneeuw, ijzel of rijm wordt er niet gefietst of wordt er teruggekeerd.
  • Bij slechte zichtbaarheid ten gevolge van mist of duisternis wordt er niet gefietst of wordt er teruggekeerd.
  • Bij hevige regen en/of zeer felle wind wordt er niet gefietst of wordt er teruggekeerd.
  • De start kan maximum 15 minuten uitgesteld worden.
  • Windvest, regenvestje of andere  kledij niet aan- of uittrekken tijdens het rijden.
  • De fiets moet veilig en reglementair zijn.
 35. De uitstapleider ziet erop toe dat de groep steeds samen blijft. De aanwezige bestuursleden kunnen vóór of tijdens de ritten de uitstapleiders dwingende richtlijnen geven qua rijstijl, tempo, afstand, …
 36. Aanbevolen gemiddelde snelheid, afhankelijk van parkoers en weersomstandigheden:
  • A-ploeg: 29 à 31 km/uur
  • B-ploeg: 25 à 27 km/uur
  • C-ploeg: 21 à 23 km/uur
 37. Fietsen met elektrische trapondersteuning zijn enkel toegelaten indien de fietser het tempo niet optrekt, eerder achteraan fietst, niet naar voor trekt in lastige stroken of indien hij voor de groep op kop rijdt, hij/zij dit aan een gematigd tempo doet.
 38. De fiets moet in goede staat zijn en veilig zijn: goede banden/tubes, goede remmen, goede ketting en versnellingen, bel enz.... Wie met een onveilige fiets aan de start komt, kan door het bestuur verboden worden om deel te nemen aan de groepsuitstappen.
 39. Indien er een volgwagen aanwezig is, krijgt een WT die lek rijdt uit de volgwagen een genummerd wiel van de club. Het nummer wordt genoteerd op het rittenblad. Is de voorraad wielen uitgeput, dan wordt er te plaatse of in de volgwagen hersteld.
 40. Alle deelnemers dienen een reservetube of een reserveband mee te hebben.
 41. Ieder lid mag bij pech het reservewiel meenemen naar huis. Ten laatste tegen de volgende rit moet het wiel van de club proper en opgeblazen terugbezorgd worden aan de club.
 42. Bij onherstelbaar defect krijgt men alle punten zoals de andere deelnemers tenzij men aan de start komt met een fiets in slechte staat.
 43. Tempoversnellingen zijn enkel toegelaten wanneer de aard van het parcours dit toelaat (kasseistrook, zware helling) en vanaf het moment dat de uitstapleider de toestemming geeft. Koersen en sprinten zijn nooit toegestaan.