Tijdelijk geen ritten wegens corona

Jullie zullen ongetwijfeld vernomen hebben dat we sinds maandag 8 maart met 10 personen kunnen samen fietsen. Na informeel overleg in het bestuur is het volgende beslist. - Er zijn in maart nog geen officiële ritten voor het kampioenschap. Er moeten dus geen rittenbladen ingevuld worden. - Leden kunnen wel afspreken om samen te rijden met max 10 personen. - We stellen voor dat wie in groep wenst te fietsen langs komt op het in onze kalender voorziene startuur (zie boekje of kalender op www.wielercluboekene.be . - Plaats van afspraak buiten aan de platte tube en op de parking ernaast.. - Zodra er meer dan 10 personen zijn, worden de groepen opgesplitst. Meerdere groepjes goed spreiden, er is plaats genoeg. - Binnen de groepjes maakt men afspraken over traject en afstand. Men moet niet de voorziene rit volgen, soms zal de uitstapleider niet eens aanwezig zijn. - Groepjes rijden voldoende ver van elkaar, rijden best een ander traject en let er vooral op dat de groepjes niet samenkomen aan kruispunten, bij start en bij aankomst. - Hou onderling voldoende afstand, ook bij start en aankomst. - De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het goede verloopt, niet de club. Eventuele boetes worden door betrokkenen betaald.

Reglementering: zie https://cycling.vlaanderen/magazine/nieuws/coronavirus-covid19-update We hopen dat we in april officieel kunnen starten met ons seizoen. Geniet er ondertussen van om in kleinere groepen te fietsen. Met vriendelijke groeten Het bestuur