Hernemen groepsuitstappen vanaf zondag 31 mei

 • Er is een uitstapleider die die eerder vooraan rijdt en de weg te volgen weg bepaalt. Indien de in de kalender voorziene uitstapleider dit niet wenst of kan doen, verwittigd hij/zij het bestuur zodat er een nieuwe uitstapleider kan aangesteld worden.
 • Er is een verantwoordelijke wegkapitein (met armband) die eerder achteraan rijdt en die toeziet op de naleving van de voorwaarden, het rittenblad met kilometerregistratie nauwkeurig en volledig invult en het na de rit binnen de 24u bezorgt aan het secretariaat.
 • De uitstapleider én de wegkapitein kunnen één en dezelfde persoon zijn voor groepen tot maximum 10 personen.
 • Indien er geen verantwoordelijke wegkapitein aanwezig is, dan gaat de rit niet door in naam van de club.
 • Wie verkouden is of zich ziek voelt mag niet meerijden.
 • De maximale groepsgrootte is 20 personen. We verwachten dat de groepsgrote de eerste weken veel kleiner zal zijn. Indien de groep groter is, dan wordt hij opgesplitst.
 • Het startuur voor A en B-ploeg is 8.00u. De A-ploeg verzamelt voor de platte tube, de B-ploeg op de parking. De C-ploeg vertrekt op het voorziene startuur om 8.30u.
 • De geldende afstandsvoorschriften (1,5m) dienen gerespecteerd te worden.
 • Zijdelinks en voor en achter afstand houden.
 • Tevens mag ook het andere verkeer niet hinderen.
 • Soms moet een compromis gezocht worden tussen deze voorwaarden. Dus zeker ook niet te breed over de weg rijden. Normaal rijden we per 2 (max) soms ook allemaal achter elkaar.
 • Als we verzamelen of stilstaan (bv aan een kruispunt) moeten we ook afstand houden.
 • We rijden aan een rustig tempo zodat iedereen meekan zonder krampachtig dicht op het wiel van een ander te rijden, eventueel wordt de rit aangepast zodat hij iets korter is of omdat er een andere uitstapleider is.
 • Vóór en na de rit gaan we niet binnen in café de platte tube (is ook niet open) of verzamelen we niet op andere plaatsen.
 • We raken elkaar en elkaars fiets of ander gerief niet aan en geven niets door aan elkaar.
 • We snuiten onze neus in een zakdoek en spuwen niet in het rond.
 • We rijden niet in Wallonië en in Frankrijk.
 • Individuele boetes voor het niet naleven van de voorwaarden worden betaald door de betrokken leden.